Λεύκωμα από τη Νέα Μικρή Σειρά των Εκδόσεων Φωτοχώρος, το οποίο περιλαμβάνει 40 φωτογραφίες του Αντώνη Δουλγερίδη.
Album of the New Small Series from Photohoros Publications, which includes 40 photographs by Antonis Doulgeridis.
Εκδόσεις “Φωτοχώρος” ("Publisher Photohoros”)
Πρώτη έκδοση 2023 (First edition 2023)
Σελίδες 48 (Pages 48)
Φωτογραφίες 40 (Photographs 40)
Διαστάσεις (Dimensions) 16.2 cm x 16.8 cm (6.4 in x 6.6 in)
ISBN: 9789607404985
Τιμή (Price) 8 €

Πρόλογος
Μέσα απ’ τις εικόνες του Αντώνη Δουλγερίδη αναγνωρίζουμε με την πρώτη ματιά την παρουσία ενός φωτογράφου που έχει τον απόλυτο έλεγχο του κάδρου του. Δεν αρκείται στη συλλογή αναμνηστικών στιγμών ή στιγμιοτύπων, αλλά αξιοποιώντας οπτικά τους όγκους και τις σκιές αναδιατάσσει την πραγματικότητα σε νέες πρωτότυπες συνθέσεις εκπλήσσοντας μας ευχάριστα. Ο έλεγχος όμως ακολουθεί τη σκέψη και μέσα της φωλιάζουν ο φορμαλισμός και η εννοιολογία. Οι φωτογραφίες του Α.Δ αποφεύγουν αυτές τις ευκολίες. Δεν είναι ψυχρές, ερμητικά κλειστές κατασκευές αλλά κατοικίες συγκινήσεων με τρυφερές ρωγμές και ψυχικά ανοίγματα, επιβεβαιώνοντας τελικά τη δύναμη του φωτογραφικού μέσου που είναι η αδυναμία του να ελέγξει το ασυνείδητο.
Πάνος Ροζάκης

Introduction
Looking at the images of Antonis Doulgeridis, at first glance we recognize a photographer who has absolute control over his frame. He goes beyond collecting memorable moments or snapshots, and pleasantly surprises us by playing visually with volumes and shadows to rearrange reality in new original compositions. However, his control follows his thought, with formalism and conceptualism nesting inside. Antonis Doulgeridis’ photographs are not simple. They are not cold, hermetically sealed constructions but dwellings of emotions with crack of tenderness and openings of the soul; ultimately confirming the power of the photographic medium, which is its
inability to control the subconscious.
Panos Rozakis

© 2023 Antonis Doulgeridis
© 2023 Antonis Doulgeridis

Back to Top