Ο Αντώνης Δουλγερίδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1963. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες και Διοίκηση Επιχειρήσεων  στην Αθήνα και φωτογραφία στον Φωτογραφικό Κύκλο του Πλάτωνα Ριβέλλη. Έχει εργαστεί σε διάφορες διοικητικές θέσεις στη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του στον ιδιωτικό τομέα. 
Η πρώτη επαφή του με τη φωτογραφία ξεκινάει από τα μαθητικά του χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με μικρά μόνο διαλείμματα. Παρακολουθεί για πρώτη φορά το σεμινάριο του Πλάτωνα Ριβέλλη "Εισαγωγή στην Καλλιτεχνική Φωτογραφία" την περίοδο 2004-05. Είναι μέλος του Φωτογραφικού Κύκλου από το 2018.
Έχει συμμετάσχει σε εκδηλώσεις αλλά και σε ομαδικές εκθέσεις του Φωτογραφικού Κύκλου ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια. Θαυμάζει το έργο σπουδαίων φωτογράφων του παρελθόντος όπως οι Kertesz, Adget, Sander, SudekCameron, Evans, Decarava, Winogrand, Brandt, καθώς και πολλών παλαιότερων μελών του Κύκλου με εξαιρετική δουλειά και προσωπική σφραγίδα στην καλλιτεχνική φωτογραφία.

Antonis Doulgeridis was born in Istanbul in 1963. He studied Economics and Business Administration  in Athens and photography at the Photography Circle of Platon Rivellis. He has worked in various managerial positions during his long career in the private sector. 
His first contact with photography starts from his school years and continues to this day with only short breaks. He attends the seminar of Platon Rivellis "Introduction to the Artistic Photography" in 2004-05. He has been a member of the Photography Circle since 2018.
He has participated in events and group exhibitions continuously in recent years. He admires the work of great photographers of the past such as Kertesz, Adget, Sander, Sudek, Cameron, Evans, Decarava, Winogrand, Brandt, as well as many older members of the Circle with excellent work and a personal stamp on artistic photography.
Back to Top